Digitālais mārketings strauji attīstās visā pasaulē. Un uzņēmumi atbilstoši reaģē, atvēlot arvien lielāku budžetu digitālajam mārketingam (virzīšana, analīze, mājaslapa utt.). Tas nozīme, ka speciālistiem, kuri atbild par pieaugošu digitālā mārketinga budžetu savā uzņēmumā, jābūt kompetentiem, jāseko līdzi tendencēm un regulāri jāpaaugstina savas digitālā mārketinga iemaņas.

Šobrīd Latvijā nav organizācijas, kas apvienotu cilvēkus, kuriem digitālais mārketings ir profesija vai aizraušanās. Nav arī sistemātiskas un vienotas apmācību un kompetenču paaugstināšanas programmas. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Latvijā digitālais mārketings nav tik augstā līmenī, kā būtu nepieciešams, lai uzņēmēji varētu straujāk attīstīties (piemēram, esam atpalikuši no Lietuvas par diviem līdz trijiem gadiem).

Tāpēc es un pārējie iMarketings.lv eksperti esam nolēmuši uzņemties sarežģītu un atbildīgu misiju – izveidot bezpeļņas organizāciju, kas apvienos digitālā mārketinga speciālistus un nodrošinās regulāru digitālās kompetences pārbaudi un paaugstināšanu.

Pievienoties Latvijas Digitālo ekspertu biedrībai būs aktuāli digitālā mārketinga topošajiem un esošajiem ekspertiem, kā arī nodaļu vadītājiem.

Dr.Sergejs Volvenkins – LDEB dibinātājs;  iMarketings.lv digitālās nodaļas vadītājs

Latvijas Digitālo ekspertu biedrības aktivitātes

Praktiskās nodarbības

Pasākumi, kur tiks akcentēta praktisko zināšanu iegūšanu. Visbiežāk tās būs vairāku dienu nodarbības (piemēram, iMarketings.lv rīkotas nodarbības). Vietu skaits būs ierobežots. Biedriem būs priekšroka un zemākas cenas.

Semināri

LDEB biedriem tiks piedāvāti semināri par dažādiem digitālā mārketinga virzieniem: Google reklāma, SEO, Google Analytics, Facebook, mājaslapu izstrāde, Mobile, Youtube, satura mārketings, UX, CRO, e-pasta mārketings, digitālā mārketinga stratēģija utt. (piemēram, iMarketings.lv rīkots seminārs) Par izdevīgākām cenām biedri varēs apmeklēt ne tikai LDEB un iMarketings.lv, bet arī LDEB partneru rīkotus seminārus.

Zināšanu pārbaude un sertifikācija

Speciālistiem, kuri vēlēsies apliecināt savas zināšanas, tiks piedāvāta iespēja apmeklēt nodarbību kursu, kura beigās viņu zināšanas tiks pārbaudītas ar vairāku pakāpju eksāmenu. Sertifikācijas kursi būs garāki salīdzinājumā ar praktiskām nodarbībām, jo tajos tiks ietverti vairāki praktiskie uzdevumi, kā arī padziļinātāk aplūkotas atsevišķas tēmas. Sertifikācija katrā digitālajā virzienā notiks atsevišķi (Google reklāma, Facebook Ads, Google Analytics utt.). Biedriem tiks piedāvātas īpašas cenas, kā arī priekšroka gadījumos, kad vietu skaits būs ierobežots.

Starptautiskās pieredzes pārņemšana

LDEB biedri var ieteikt kādu ekspertu no ārzemēm, kuru vēlas uzklausīt un kuru pieredzi vēlas pārņemt. Izvērtējot situāciju, LDEB organizēs pieprasītā eksperta vizīti Latvijā, iepriekš saskaņojot un paziņojot uzstāšanās tēmu un formātu.

Expert Fridays Club (EFC)

iMarketings.lv regulāri rīko šādu aktivitāti savu ekspertu vidū, – katru piektdienu sanāk kopā visi iMarketings.lv speciālisti (AdWords, SEO, Facebook – katra komanda atsevišķi) un notiek pieredzes apmaiņa. EFC dod iMarketings.lv ekspertiem iespēju paaugstināt savu kompetenci, uzklausot citu ekspertu pieredzi. Līdzīgu iniciatīvu uzsāksim arī LDEB. Šeit katrs biedrs varēs piedāvāt tēmu, ko vēlas prezentēt, vai arī izteikt vēlmi, kuru tēmu vēlas uzklausīt. Tad sekciju vadītāji sagatavos un prezentēs materiālu. EFC garums ir līdz 1 st. (parasti 30-45 min). Šīs nav apmācības. Mēs dalāmies ar pieredzi un jaunumiem (piemēram, digitālās pasaules ziņu apkopojums utt.).

Tuvākie pasākumi

08.05.2018. | SEO praktiskās nodarbības no A līdz Z

Sākot no 23.05.2018. | Facebook reklāmas praktiskās nodarbības no A līdz Z (2 dienas)

31.05.2018. | Digital Networking: Viedokļu mārketings

Ieguvumi

  • Iespēja saņemt praktiskās zināšanas, paaugstināt kompetenci. Biedriem speciālas cenas.

  • Priekšroka, reģistrējoties pasākumos, kad vietu skaits ir ierobežots.

  • Iespēja saņemt kompetenci apliecinošus sertifikātus.

  • Iespēja atrasties domubiedru vidē, komunicēt, dalīties ar pieredzi, kā arī izglītoties.

Dalības maksa

60 EUR / gadā

(studentiem 40 EUR / gadā)

Dibinātājs

Sergejs Volvenkins

iMarketings.lv

LDEB ir bezpeļņas organizācija. Dibinātājs ir Dr.Sergejs Volvenkins, kas ir iMarketings.lv digitālas nodaļas vadītājs.

„Doktorantūras studijas laikā esmu izstrādājis “Uzņēmuma konkurences paaugstināšanas modeli, izmantojot interneta mārketinga iespējas.” Tagad izmantojam šo modeli iMarketings ikdienas darbībā. Pateicoties tam, esam panākuši pārliecinošus uzņēmuma attīstības tempus sīvas konkurences apstākļos. Atbilstoši situācijai un konkrētajam darba uzdevumam izmantojam izstrādāto modeli arī mūsu klientu pārdošanas rezultātu paaugstināšanai internetā.”

iMarketings.lv ir komanda, kas 24/7/365 ir aizrauta ar interneta mārketingu.

Tas ir mūsu hobijs, darbs, un tā ir mūsu dzīve. Ja Jūs tik tiešam vēlaties sadarboties ar ekspertiem, kuri strādā ar 135 % atdevi, lai nodrošinātu Jums rezultātu, tad esat nokļuvuši īstajā vietā. Lai nodrošinātu mūsu klientiem efektīvu komunikāciju digitālajā vidē, nepārtraukti darbojas 15 eksperti.