Par Latvijas Digitālo ekspertu biedrību

Latvijas Digitālo ekspertu biedrība ir bezpeļņas organizācija, kurā var iestāties fiziskās personas. Tās dibinātājs ir ilggadējais digitālā mārketinga eksperts Dr.Sergejs Volvenkins (doktora grāds digitālajā mārketingā), kurš ir sertificēts Google treneris un iMarketings.lv digitālās nodaļas vadītājs.

Šobrīd Latvijā nav organizācijas, kas apvienotu topošos un esošos digitālā mārketinga ekspertus. Un starptautiskā pieredze liecina, ka šādas apvienības pozitīvi ietekmē gan ekspertu kompetences paaugstināšanas tempus, gan arī nozares attīstības rādītājus. Sergeja Volvenkina aizrautība ar digitālo mārketingu un gatavība attīstīt digitālā mārketinga nozari Latvijā veicināja šīs organizācijas dibināšanu. Sergejs kopā ar pārējiem biedriem ir uzņēmies īstenot atbildīgu misiju.

Par LDEB biedru var kļūt jebkura fiziskā persona, kurai digitālais mārketings ir profesija vai nopietna aizraušanās. Gada dalības maksa biedrībā ir 90 EUR. Līdz 01.01.2018. ir īpaši iestāšanas nosacījumi: 60 EUR.

Latvijas Digitālo ekspertu biedrība ir jauna organizācija. Līdz ar to visas paredzētas aktivitātes ieviesīsim pakāpeniski. Cītīgi strādāsim, lai tas notiek pēc iespējas ātrāk.

Tālāk minēsim galvenos darbības virzienus

 1. Latvijas Digitālo ekspertu biedrība (turpmāk tekstā saukta Biedrība) ir neatkarīga un brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi.

Biedrības mērķi un uzdevumi

 1. Biedrības mērķis ir celt digitālo ekspertu kompetences līmeni.
 2. Lai sasniegtu Biedrības mērķi, Biedrības uzdevumi ir:
 • rīkot seminārus;
 • rīkot konferences;
 • rīkot praktiskās nodarbības;
 • rīkot pieredzes apmaiņas aktivitātes;
 • veikt izpētes, ekspertīzes un sniegt analīzes digitalizācijas un informācijas tehnoloģiju jomā;
 • apvienot Biedrības biedrus kopīgai rīcībai, lai sasniegtu Biedrības mērķi;
 • sadarboties ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs;
 • aizstāvēt savu biedru intereses valsts un pašvaldību institūcijās, attiecībās ar sabiedrību un masu medijiem;
 • piedalīties attiecīgu likumprojektu izstrādē, apspriešanā, veidot attiecībā uz tiem sabiedrisko domu;
 • veikt citus uzdevumus, kas vērsti uz mērķa sasniegšanu.