Digitālais mārketings strauji attīstās visā pasaulē. Un uzņēmumi atbilstoši reaģē, atvēlot arvien lielāku budžetu digitālajam mārketingam (virzīšana, analīze, mājaslapa utt.). Tas nozīme, ka speciālistiem, kuri atbild par pieaugošu digitālā mārketinga budžetu savā uzņēmumā, jābūt kompetentiem, jāseko līdzi tendencēm un regulāri jāpaaugstina savas digitālā mārketinga iemaņas.

Šobrīd Latvijā nav organizācijas, kas apvienotu cilvēkus, kuriem digitālais mārketings ir profesija vai aizraušanās. Nav arī sistemātiskas un vienotas apmācību un kompetenču paaugstināšanas programmas. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Latvijā digitālais mārketings nav tik augstā līmenī, kā būtu nepieciešams, lai uzņēmēji varētu straujāk attīstīties (piemēram, esam atpalikuši no Lietuvas par diviem līdz trijiem gadiem).

Tāpēc es un pārējie iMarketings.lv eksperti esam nolēmuši uzņemties sarežģītu un atbildīgu misiju – izveidot bezpeļņas organizāciju, kas apvienos digitālā mārketinga speciālistus un nodrošinās regulāru digitālās kompetences pārbaudi un paaugstināšanu.

Pievienoties Latvijas Digitālo ekspertu biedrībai būs aktuāli digitālā mārketinga topošajiem un esošajiem ekspertiem, kā arī nodaļu vadītājiem.

Dr.Sergejs Volvenkins – LDEB dibinātājs;  iMarketings.lv digitālās nodaļas vadītājs

Par Latvijas Digitālo ekspertu biedrību

Latvijas Digitālo ekspertu biedrība ir  organizācija, kurā var iestāties fiziskās personas. Tās dibinātājs ir ilggadējais digitālā mārketinga eksperts Dr.Sergejs Volvenkins (doktora grāds digitālajā mārketingā), kurš ir sertificēts Google treneris un iMarketings.lv digitālās nodaļas vadītājs.

Šobrīd Latvijā nav organizācijas, kas apvienotu topošos un esošos digitālā mārketinga ekspertus. Un starptautiskā pieredze liecina, ka šādas apvienības pozitīvi ietekmē gan ekspertu kompetences paaugstināšanas tempus, gan arī nozares attīstības rādītājus. Sergeja Volvenkina aizrautība ar digitālo mārketingu un gatavība attīstīt digitālā mārketinga nozari Latvijā veicināja šīs organizācijas dibināšanu. Sergejs kopā ar pārējiem biedriem ir uzņēmies īstenot atbildīgu misiju.

Par LDEB biedru var kļūt jebkura fiziskā persona, kurai digitālais mārketings ir profesija vai nopietna aizraušanās.

Latvijas Digitālo ekspertu biedrība ir jauna organizācija. Līdz ar to visas paredzētas aktivitātes ieviesīsim pakāpeniski. Cītīgi strādāsim, lai tas notiek pēc iespējas ātrāk.

Tālāk minēsim galvenos darbības virzienus

 1. Latvijas Digitālo ekspertu biedrība (turpmāk tekstā saukta Biedrība) ir neatkarīga un brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi.

Biedrības mērķi un uzdevumi

 1. Biedrības mērķis ir celt digitālo ekspertu kompetences līmeni.
 2. Lai sasniegtu Biedrības mērķi, Biedrības uzdevumi ir:
 • rīkot seminārus;
 • rīkot konferences;
 • rīkot praktiskās nodarbības;
 • rīkot pieredzes apmaiņas aktivitātes;
 • veikt izpētes, ekspertīzes un sniegt analīzes digitalizācijas un informācijas tehnoloģiju jomā;
 • apvienot Biedrības biedrus kopīgai rīcībai, lai sasniegtu Biedrības mērķi;
 • sadarboties ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs;
 • aizstāvēt savu biedru intereses valsts un pašvaldību institūcijās, attiecībās ar sabiedrību un masu medijiem;
 • piedalīties attiecīgu likumprojektu izstrādē, apspriešanā, veidot attiecībā uz tiem sabiedrisko domu;
 • veikt citus uzdevumus, kas vērsti uz mērķa sasniegšanu.