Aģentūru Reitings

Reklāmas aģentūru reitings (performance digitālā mārketinga aģentūras)
Latvijas Digitālo ekspertu biedrība ir izveidojusi Performance digitālo aģentūru reitingu, ar mērķi uzņēmumiem atrast sev vispiemērotāko aģentūru un izvērtēt sadarbības uzsākšanu.

Veidojot reitingu, tika ņemta vērā faktiskā informācija par aģentūrām.  Ar visiem kritērijiem ir iespējams iepazīties zem reitinga tabulas.

GOOGLE FRIENDLY
(max 0.5)
EKSPERTĪZE
(max 2.4)
AĢENTŪRAS VECUMS
(max 0.2)
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI
(max 0.9)
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS
(max 2)
APBALVOJUMI
(max 0.9)
APGROZĪJUMA DINAMIKA
(max 0.9)
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA
(max 0.6)
IZGLĪTOŠANA
(max 1.6)
REITINGS
(max 10)
1. iMarketings.lv
GOOGLE FRIENDLY:0.5
EKSPERTĪZE:2..4
AĢENTŪRAS VECUMS:0.2
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:0.9
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS:2
APBALVOJUMI:0.9
APGROZĪJUMA DINAMIKA:0.63
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA:0
IZGLĪTOŠANA:1.6
REITINGS:8.89rating
2. Infinitum 8
GOOGLE FRIENDLY:0.5
EKSPERTĪZE:2.16
AĢENTŪRAS VECUMS:0.2
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:0
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS:2
APBALVOJUMI:0
APGROZĪJUMA DINAMIKA:0
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA:0
IZGLĪTOŠANA:1.6
REITINGS:6.46rating
3. Iprospect
GOOGLE FRIENDLY:0.5
EKSPERTĪZE:1.92
AĢENTŪRAS VECUMS:0.2
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:0
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS:0
APBALVOJUMI:0
APGROZĪJUMA DINAMIKA:0.27
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA:0.6
IZGLĪTOŠANA:1.6
REITINGS:5.09rating
4. RealWeb
GOOGLE FRIENDLY:0.5
EKSPERTĪZE:2.16
AĢENTŪRAS VECUMS:0.2
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:0
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS:0
APBALVOJUMI:0
APGROZĪJUMA DINAMIKA:0.9
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA:0.6
IZGLĪTOŠANA:0
REITINGS:4.36
5. DMG
GOOGLE FRIENDLY:0.5
EKSPERTĪZE:1.2
AĢENTŪRAS VECUMS:0.2
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:0
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS:2
APBALVOJUMI:0
APGROZĪJUMA DINAMIKA:0.27
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA:0
IZGLĪTOŠANA:0
REITINGS:4.17
6. Mcloud
GOOGLE FRIENDLY:0.5
EKSPERTĪZE:1.68
AĢENTŪRAS VECUMS:0.2
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:0
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS:0
APBALVOJUMI:0.9
APGROZĪJUMA DINAMIKA:0.27
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA:0.6
IZGLĪTOŠANA:0
REITINGS:4.15
7. Inspired
GOOGLE FRIENDLY:0.5
EKSPERTĪZE:1.68
AĢENTŪRAS VECUMS:0.2
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:0
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS:0
APBALVOJUMI:0.9
APGROZĪJUMA DINAMIKA:0
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA:0.6
IZGLĪTOŠANA:0
REITINGS:3.88
8. Jkonsult
GOOGLE FRIENDLY:0.5
EKSPERTĪZE:1.2
AĢENTŪRAS VECUMS:0.2
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:0
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS:0
APBALVOJUMI:0
APGROZĪJUMA DINAMIKA:0.63
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA:0
IZGLĪTOŠANA:0
REITINGS:2.53
9. TOP Media
GOOGLE FRIENDLY:0.5
EKSPERTĪZE:1.2
AĢENTŪRAS VECUMS:0.2
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:0
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS:0
APBALVOJUMI:0
APGROZĪJUMA DINAMIKA:0.27
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA:0
IZGLĪTOŠANA:0
REITINGS:2.17
10. Ademia
GOOGLE FRIENDLY:0.5
EKSPERTĪZE:1.2
AĢENTŪRAS VECUMS:0.2
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:0
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS:0
APBALVOJUMI:0
APGROZĪJUMA DINAMIKA:0
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA:0
IZGLĪTOŠANA:0
REITINGS:1.9
11. Omarketing
GOOGLE FRIENDLY:0.5
EKSPERTĪZE:0.72
AĢENTŪRAS VECUMS:0.2
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:0
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS:0
APBALVOJUMI:0
APGROZĪJUMA DINAMIKA:0.27
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA:0
IZGLĪTOŠANA:0
REITINGS:1.69
12. Sem
GOOGLE FRIENDLY:0
EKSPERTĪZE:0.24
AĢENTŪRAS VECUMS:0.2
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:0
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS:0
APBALVOJUMI:0.9
APGROZĪJUMA DINAMIKA:0
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA:0
IZGLĪTOŠANA:0
REITINGS:1.34
13. GIM
GOOGLE FRIENDLY:0
EKSPERTĪZE:0.72
AĢENTŪRAS VECUMS:0.2
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:0
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS:0
APBALVOJUMI:0
APGROZĪJUMA DINAMIKA:0.27
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA:0
IZGLĪTOŠANA:0
REITINGS:1.19
14. Marketing angels
GOOGLE FRIENDLY:0
EKSPERTĪZE:0.72
AĢENTŪRAS VECUMS:0.2
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:0
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS:0
APBALVOJUMI:0
APGROZĪJUMA DINAMIKA:0.27
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA:0
IZGLĪTOŠANA:0
REITINGS:1.19
15. Create IT
GOOGLE FRIENDLY:0
EKSPERTĪZE:0.24
AĢENTŪRAS VECUMS:0.2
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:0
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS:0
APBALVOJUMI:0
APGROZĪJUMA DINAMIKA:0.63
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA:0
IZGLĪTOŠANA:0
REITINGS:1.07
16. Seo media
GOOGLE FRIENDLY:0
EKSPERTĪZE:0.72
AĢENTŪRAS VECUMS:0.2
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:0
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS:0
APBALVOJUMI:0
APGROZĪJUMA DINAMIKA:0
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA:0
IZGLĪTOŠANA:0
REITINGS:0.92
17. Starflix
GOOGLE FRIENDLY:0
EKSPERTĪZE:0.24
AĢENTŪRAS VECUMS:0
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:0
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS:0
APBALVOJUMI:0
APGROZĪJUMA DINAMIKA:0
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA:0.46
IZGLĪTOŠANA:0
REITINGS:0.84
18. At one spot
GOOGLE FRIENDLY:0
EKSPERTĪZE:0.24
AĢENTŪRAS VECUMS:0.2
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:0
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS:0
APBALVOJUMI:0
APGROZĪJUMA DINAMIKA:0.27
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA:0
IZGLĪTOŠANA:0
REITINGS:0.71
19. Anclaren
GOOGLE FRIENDLY:0
EKSPERTĪZE:0.24
AĢENTŪRAS VECUMS:0.2
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:0
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS:0
APBALVOJUMI:0
APGROZĪJUMA DINAMIKA:0
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA:0
IZGLĪTOŠANA:0
REITINGS:0.43
20. Capsule
GOOGLE FRIENDLY:0
EKSPERTĪZE:0.24
AĢENTŪRAS VECUMS:0
ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:0
GOOGLE SERTIFICĒTS TRENERIS:0
APBALVOJUMI:0
APGROZĪJUMA DINAMIKA:0
STARPTAUTISKA AĢENTŪRA:0
IZGLĪTOŠANA:0
REITINGS:0.24

*Performance agency ir pasaulē vispārpieņemtais jēdziens par aģentūrām, kas ir orientētas uz klientam svarīga rezultāta sasniegšanu. Proti, performance aģentūras visbiežāk pārvalda reklāmas kampaņas, orientējoties uz Leads, Transactions, Revenue, ROI, CPA u.c. svarīgiem rādītājiem, nevis vienkārši ģenerē uz lapu klikšķus bez jebkādas analīzes. Performance aģentūrām vajadzētu būt īpaši spēcīgām reklāmas un lietotāju analīzes jautājumos.

Sastādot reitingu, tika ņemta vērā:

 1. informācija aģentūras mājaslapā,
 2. crediweb.lv pieejamā informācija par darbinieku skaitu,
 3. rīcībā esošie dati LDEB pārstāvjiem par konkrētajām aģentūrām

Reitinga noteikšanas kārtība:

 1. tiek noteikti 9 aģentūras vērtēšanas kritēriji
 2. par katru kritēriju aģentūra saņem vērtējumu (punkti)
 3. maksimālais punktu skaits par katru kritēriju ir 10
 4. katram kritērijam tiek piešķirts svara koeficients (SK) jeb svarīguma pakāpe (jo ne visi kritēriji ir vienlīdz svarīgi). Piemēram, SK kritērijam “Vecums” ir 0.02 un SK kritērijam “Ekspertīze” ir 0.24, jo ekspertīze ir svarīgāka par vecumu. SK summa visiem kritērijiem ir vienāda ar 1.
 5. punkti par katru kritēriju tiek sareizināti ar šī kritērija svara koeficientu. Tādā veidā tiek noteikta balle par konkrēto kritēriju. Piemēram, ja aģentūra saņem 10 punktus par kritēriju “Vecums” un 5 punktus par “Ekspertīze”, tad par “Vecums” tā saņem 0.2 balles (10 x 0.02) un par “Ekspertīze” 1.2 balles (5 x 0.24)
 6. balles tiek saskaitītas par visiem kritērijiem. Piemēram, 0.2 balles par “Vecums” + 1.2 balles par “Ekspertīzi” utt.
 7. baļļu summa veido aģentūras Reitingu.

Google friendly – digitālo mārketingu nav iespējams iedomāties bez Google instrumentiem, jo tas ir gan Search, gan Display (baneru reklāma), gan YouTube un Gmail reklāma. Šis ir svarīgs kritērijs, jo tas norāda uz to vai aģentūrai Google instrumenti ir stratēģisks nodarbošanās veids. Aģentūrām tiek piešķirts viens status no diviem: Partner un Premier Partner. Svarīgi atzīmēt, ka Google pats nosaka aģentūras statusu un to Google dara ar mērķi palīdzēt uzņēmumiem saprast, vai un cik spēcīga varētu būt aģentūra, strādājot ar Google produktiem (Search, Display, YouTube utt.). Parasti aģentūras ar Premier statusu pavada vairāk laika, strādājot ar Google produktiem. Tas var norādīt arī uz lielāku kompetenci salīdzinājumā ar aģentūrām, kam ir vienkārši Partner status. Šī kritērija svara koeficients ir 0.05. Aģentūras ar Premier statusu saņem 10 punktus. Bez Premier statusa 0 punkti.

Ekspertīze jeb nodrošināto pakalpojumu/specializāciju skaits. Jo plašāku pakalpojumu klāstu piedāvā aģentūrā, jo vairāk tai ir specializāciju un lielāka ekspertīze. Tas nozīme, ka aģentūra ar plašāko specializāciju var nodrošināt pilnīgākus digitālos risinājumu rezultāta sasniegšanai. Tai ir lielākā ekspertīze un tā varētu būt kompetentāka digitālā mārketinga jautājumos.

Reitinga sastādīšanai tika ņemti vērā pakalpojumi, kas ir saistīti ar rezultāta nodrošināšanu digitālajā vidē (7 pakalpojumi):

 1. Baneru reklāma;
 2. Google reklāma;
 3. SEO;
 4. CRO/UX;
 5. Facebook satura veidošana;
 6. Facebook Ads;
 7. Google Analytics.

Lai pakalpojums tiktu uzskatīts par nodrošinātu, nepieciešams, lai vismaz viens eksperts aģenturā par konkrēto pakalpojumu strādā uz pilno slodzi. Gadījumā, ja aģentūrā viens speciālists nodrošina gan Google Ads, gan Display, gan Analytics, tad tiek uzskatīts, ka tiek nodrošināts viens pakalpojums.

Punktu piešķiršanas kārtība

Sniegtie pakalpojumi Piešķirtie punkti
7 10
6 9
5 8
4 7
3 5
2 3
1 1

Lai noskaidrotu sniegto pakalpojumu/specializāciju skaitu, tika ņemta vērā:

 1. informācija aģentūras mājaslapā,
 2. crediweb.lv pieejamā informācija par darbinieku skaitu,
 3. rīcībā esošie dati LDEB pārstāvjiem par konkrētajām aģentūrām.

Šī kritērija svara koeficients ir 0.24.

Aģentūras vecums – vecums norāda uz aģentūras stabilitāti. Parasti vidējiem un lieliem klientiem stabilitāte attiecībā uz pakalpojuma nodrošināšanu, varētu būt tik pat svarīgs kā aģentūras izvēles arguments, kā spēja nodrošināt rezultātu. Bet pārsniedzot noteiktu vecumu, šim faktoram vairs nav tik lielas nozīmes. Klientam nav tik svarīgi, vai aģentūrai ir 5 vai 8 gadu pieredze. Bet ir liela starpība, vai ir 5 gadi vai 6 mēneši. Šī kritērija svara koeficients ir 0.02. Aģentūras, kuru vecums ir līdz 2 gadiem saņem 0 punkti. Virs 2 gadiem 10 punkti.

Zinātniskie pētījumi – Zinātniskie pētījumi par digitālo mārketingu ir diezgan spēcīgs signāls, kas parāda aģentūras nopietno pieeju digitālā mārketinga jautājumiem. Tas parāda, ka aģentūra vēlas iedziļināties svarīgos digitālā mārketinga jautājumos, pētīt tos un nodot šo pieredzi saviem klientiem. Savukārt, klienti var būt droši, ka aģentūra rūpējas par savu reputāciju ne uz vārdiem, bet uz darbībām. Latvijā nevienai aģentūrai, pētot savu klientu agregētus datus, nav iespējams tikt pie reprezentatīviem tirgus datiem. Zinātniskie pētījumi dod iespēju saņemt reprezentatīvu pieredzi, pētīt globālākus un padziļinātākus digitālā mārketinga jautājumus. Labāk saprast jautājuma būtību. Ārzemēs “draudzēšanās” ar zinātni bieži vien norāda uz aģentūras kompetenci un vēlmi, un gatavību tiekties pēc rezultāta. Klients noteikti ir ieguvējs, ja aģentūra veic pētījumus. Šī kritērija svara koeficients ir 0.09. Aģentūras, kas veic zinātniskus pētījumus saņem 10 punktus. Kas neveic 0 punkti.

Google sertificēto treneru esamība – ja Google uzticējis kādam ekspertam apmācīt pārējos ekspertus par Google produktiem (Search, Display, Video, YouTube), tas kalpo par spēcīgu signālu, ka aģentūras eksperti, kur strādā Google treneris, garantēti izcili pārzina Google produktus. Trenera statusu piešķir Google. Līdz ar to šim kritērijam ir paaugstināts svara koeficients 0.2. Aģentūras, kurās strādā sertificētie Google treneri, saņem 10 punkti. Kur nav, 0 punkti.

Apbalvojumi – jebkuri panākumi par sasniegtiem rezultātiem ir pietiekami spēcīgs signāls, kas norāda uz to, ka aģentūra ir kompetenta digitālā mārketinga jautājumos. Šis signāls ir pietiekami vērtīgs, jo apbalvojumi nāk no neatkarīgām pusēm, kas apliecina aģentūras kompetenci. Šī kritērija svara koeficients ir 0.09. Aģentūras, kam ir apbalvojumi saņem 10 punktus. Kam nav 0 punkti.

Apgrozījuma dinamika – apgrozījuma pieaugums norāda uz to, ka aģentūra stabili attīstās un klienti tai uzticas. Jaunām aģentūrām (līdz 2 gadiem) apgrozījuma dinamika netiek ņemta vērā. Par šo pozīciju jaunas aģentūras saņem 0 punkti. Pārējām aģentūrām tika ņemts vērā vidējais apgrozījums par pēdējiem diviem gadiem. Šī kritērija svara koeficients ir 0.09. Jaunām aģentūrām vai ar negatīvo dinamiku ir 0 punkti. Aģentūras ar pēdējo divu gadu apgrozījuma vidējo pieaugumu virs 15% saņem 3 punktus. Aģentūras ar pēdējo divu gadu apgrozījuma vidējo pieaugumu virs 35% saņem 7 punktus. Aģentūras ar pēdējo divu gadu apgrozījuma vidējo pieaugumu virs 65% saņem 10 punktus.

Aģentūra ietilpst starptautiskās aģentūras tiklā – piederība kādam starptautiskam tīklam varētu būt diezgan spēcīgs signāls klientiem. Tas norāda uz to, ka rezultāta sasniegšanai var tikt piesaistīti ārzemju pieredzējušie speciālisti. Faktiski tā varētu būt iespēja saņemt vērtīgu pieredzi no aģentūras ārzemju kolēģiem. Tik klientiem pirms slēgt līgumu iesakām pārliecināties, vai tik tiešam šādi speciālisti var tikt pieaicināti, jo bieži vien tas nenotiek. Šī kritērija svara koeficients ir 0.06. Aģentūras, kas ietilpst starptautiskā tīklā saņem 10 punktus. Kas neietilpst saņem 0 punkti.

Izglītošana – citu ekspertu aktīva izglītošana ir spēcīgs signāls, izvēloties aģentūru. Tas norāda uz to, ka aģentūrā darbojas kompetenti un pieredzējuši eksperti, kas teicami pārzina reklāmas produktus. Bieži vien šādās aģentūrās ir ne tikai padziļināta zināšana par reklāmas produktiem, bet arī plašāks redzesloks un lielāks akcents uz stratēģijas jautājumiem, kas ir īpaši svarīgi, cenšoties sasniegt ambiciozākus mērķus. Ar izglītošanu šeit tiek saprasts nevis dažādi aģentūras semināri, kuru mērķis ir piesaistīt klientus, bet pilnvērtīgas un regulāras praktiskās nodarbības par reklāmas produktiem. Šī kritērija svara koeficients ir 0.15. Aģentūras, kas vada praktiskās nodarbības saņem 10 punkti. Kas nevada 0 punkti.

Kritēriji, kuri netika ņemti vērā, sastādot Reitingu

Ekspertu sertifikāti un to skaits – sertifikāti ir svarīgs nosacījums, lai eksperts varētu pateikt klientam “Es esmu eksperts, jo man ir sertifikāts”. Bet diemžēl nav tiešas korelācijas starp sertifikāta esamību un pakalpojuma nodrošināšanas kvalitāti/stabilitāti. Eksperts var pietiekami viegli karjeras sākumā saņemt visus Google (Search, Display, YouTube, Shopping), Facebook, Yandex sertifikātus. Bet tas nenozīmē, ka šis eksperts ir tik pat kompetents, kā cits eksperts ar tiem pašiem sertifikātiem, kuram ir jau 3 gadu pieredze. Līdz ar to šo kritēriju neņemam vērā šī reitinga sastādīšanā.

 

Ja Jūs esat aģentūras pārstāvis un vēlaties iesniegt precizējošu informāciju par savu aģentūru, (iesniegt papildus specifikācijas, apbalvojumus utt.), lūdzam ar mums sazināties, rakstot uz e-pastu info@lde.lv. Pēc saņemtās informācijas izvērtēšanas, tiks veikti labojumi Reitingā.

Labojumu veikšanas solis: vienu reizi sešos mēnešos.  

Ņemot vērā, ka Reitinga sastādīšanai tika ņemta arī publiski pieejamā informācija, aicinām visas aģentūras uzturēt aktuālu informāciju visos publiski pieejamos avotos.