Praktiskā nodarbība: Konkurentu un tirgus izpētes rīku izmantošana