Mārketings un tā nākotne – mārketinga speciālistu vīzija

Pēdējās dekādēs, televīzijas reklāmas bija tas uz ko kompānijas tērēja lielāko daļu, taču jaunākās tendences liecina, ka 2020. gadā digitālais mārketings aizņems jau 50% no kopējā reklāmas budžeta. Paturot to prātā, Digitālā mārketinga institūts (Digital Marketing Institute) no Dublinas aptaujāja vairāk kā 200 mārketinga nodaļas vadītājus un vecākos mārketinga speciālistus no ASV, Lielbritānijas un Klusā okeāna reģioniem. Viņi deva savu skatījumu uz šī brīža globālajām tendencēm par galvenajiem nākotnes reklāmas kanāliem, sagaidāmajām problēmām, prasmju trūkumu un jaunākajām tehnoloģijām. Apkopojām spilgtākās tendences un aktualitātes digitālajā mārketingā 2020. gadam.

Galvenie digitālā mārketinga kanāli

Katru gadu ar vien vairāk patērētāju lēmumu pieņemšu par produktu iegādi veic digitālajos kanālos, arī 2020. gadā šī tendence nesamazināsies. Kaut arī nav tikai viena pareizā veida kā komunicēt ar auditoriju un kādas komunikācijas platformas izvēlēties, tomēr dažus informācijas kanālus būtu īpaši jāizceļ uz pārējo fona, balstoties uz Digitālā Mārketinga institūta pētījumu.

  • No visiem reklāmas kanāliem, mobilais telefons ierindojas pirmajā vietā, kā visefektīvākais komunikācijas kanāls ar kura palīdzību sasniegt mērķauditoriju.
  • Tiešsaistes pārdošanas platformas ierindojas visaugstāk jeb 73% aptaujāto uzskata to par īpaši svarīgu platformu, ko nepieciešams iekļaut savā digitālā mārketinga stratēģijā.
  • Trešajā pozīcijā ierindojas video un organiska sociālo mediju komunikācija. Tas tikai vēlreiz akcentē, cik svarīga nozīmē ir kvalitatīvam, uz auditoriju vērstam saturam.

Mārketinga speciālistu izaicinājumi 2020. gadā

Aptaujājot nozares līderus, skaidri iezīmējas divi galvenie nozares izaicinājumi nākošajam gadam. Viens no izaicinājumiem ir jaunākās tehnoloģijas, kuras kļūs pieejamākas un to patērētāju skaits tikai augs. Līdz ar to, mārketinga speciālistiem nāksies uzrunāt savus klientus jaunos veidos. Lielāko daļu jeb 54% no speciālistiem, māc bažas vai uzņēmums spēs turēt līdzi tehnoloģisko pārmaiņu tempam.

Tik pat nozīmīga problēma ir atrast piemērotus digitālā mārketinga speciālistus. Šis jautājums satrauc 53% aptaujāto. Šobrīd ir ļoti grūti atrast lielisku un uzņēmumam piemērotu digitālo talantu, kurš līdzētu straujai biznesa attīstība, jo tirgus ir piesātināts ar kvalificētiem digitālā mārketinga speciālistiem. Gandrīz visi mārketinga vadītāji jeb 82% piekrīt apgalvojumam.

“Mūsu organizācijai ir nepieciešams investēt vairāk darbinieku apmācībās un izaugsmē”

“Tas ir obligāti, mums ir jārīkojas, pieņemot darbā talantīgus darbiniekus, un jāinvestē tajos, tas ļaus saglabāt mieru tehnoloģiju pārmaiņu laikā. Jaunais mārketingu speciālistu vilnis nav pilnībā sagatavots šī brīža mainīgai digitālai pasaulei. Mums jāstrādā pārdomāti un ātri, lai sasniegtu vēlamās pārmaiņas mārketingā un pārdošanā.” Ty Heath, Globālā tirgus izglītības vadītāja, LinkedIn

Par vienu no lielākajiem izaicinājumiem respondenti atzīst arī satura radīšanu un tā efektivitātes noteikšanu. Praktiski puse no līderiem saskaras ar grūtībām radīt uzrunājošu saturu, ar kuru lasītāji, labprāt, dalītos ar saviem draugiem. 44% izjūt grūtības izprast satura efektivitāti. Tas ir saistīts ar to, ka datu analīzē jāņem vērā patērētāja ceļojums, kas sevī ietver ilgu laika periodu un sarežģītu kopējo datu analīzi.

Digitālais mārketings – vispieprasītākās prasmes

Digitālā transformācija liek kompānijām visā pasaulē iedziļināties digitālā mārketinga stratēģijās un taktikā. Jaunās tehnoloģijas, kuras attīstās straujos tempos, lliek uzņēmumiem pilnveidot un pārkvalificēt savas mārketinga komandas, radot pieprasījumu pēc jaunajiem talantiem un meklēt jaunas attīstības iespējas pašreizējiem darbiniekiem.

Patreiz, četras ārkārtīgi svarīgas prasmes digitālā mārketinga darbā pēc līderu domām ir:

  • Digitālā stratēģija un plānošana (82%)
  • Datu analīze un atskaites (80%)
  • Pētījumi un atziņas(insights)  (83%)
  • Līderība un vadība (81%)

Par ne mazāk svarīgām prasmēm tika atzīts arī satura mārketings, sociālo mediju pārvaldība, mājaslapu izstrāde un optimizācija.

“Daudzi zīmoli pašlaik atrodas pārmaiņu procesā, līdz ar pašreiz notiekošajām digitālajām pārmaiņām, viņi apmāca visu uzņēmumu. Šis pētījums palīdzēs vadītājiem saprast galvenās digitālās jomas, kurās viņiem vajag attīstīties padziļināti, domājot par jaunajiem talantiem un nākotnes perspektīvām. ”- Barry Thomas, viceprezidents uzņēmumā Coca-Cola.

Uzplaukstoša tendence – apmācības kā ārējs pakalpojums

Patlaban kompānijas no visas pasaules lielākoties uzticas ārējām (external) organizācijām, savu darbinieku kvalificēšanai un apmācīšanai. Aptuveni 60% līderu apgalvo, ka vismaz viena no 10 digitālā mārketinga prasmēm (skat. attēlā) darbiniekiem tiek mācīta ar citu uzņēmumu palīdzību.

Neviena no aptaujas organizācijām kādu no uzskaitītajām prasmēm neapgūst tikai un vienīgi organizācijas iekšienē. Visas aptaujātās organizācijas ir piesaistījušas ārējus uzņēmumus, lai attīstītu kādu no prasmēm, kas vajadzīgas veiksmīgam darbam digitālajā mārketingā.

Jaunākās tehnoloģijas

Plānotais budžeta pieaugums digitālajam mārketingam, radīs pārmaiņu vilni, kas liks nozares speciālistiem mainīt savus paradumus un pielāgoties pārmaiņām. Taču digitālās reklāmas kanāli nav vienīgā vieta, kur kompānijas plāno nākamajā gadā investēt naudu. Tās aizvien vairāk iegulda naudu jaunākajās tehnoloģijās. Te gan jāuzsver, ka atkarībā no reģiona un kompānijas darbības virziena (B2B vai B2C) mainās prioritātes.Top 3 prioritāšu pozīcijas ieņem mākslīgais intelekts (AI) un aplikāciju tehnoloģijas. Ar konkrētākiem aptaujas rezultātiem var iepazīties zemāk esošajā attēlā.

Secinājumi

Līdz 2020. gadam digitālais mārketings būs jau mainījies, tāpēc veiksmīgas un gudras organizācijas jau tagad pielāgo savu darbību digitālai videi, sākot ar stratēģiju un beidzot ar darbiniekiem. Kopumā šis pētījums tikai norāda virzienus, kuros mārketinga vadības pozīcijās esoši cilvēki fokusēsies un  kam pievērsīs pastiprinātu uzmanību. Tomēr, neviens nevar paredzēt izaugsmi bez saskaršanās ar izaicinājumiem. Daudzi no paredzētajiem izaicinājumiem būs saistīti ar darbinieku prasmju celšanu, kas būs viens no svarīgākajiem nosacījumiem, lai izdotos veiksmīga pāreja uz digitālo vidi neatkarīgi no pārstāvētās industrijas.

(1) – https://digitalmarketinginstitute.com/blog/20-20-vision-a-marketing-leaders-view-of-digitals-future